รันโปรแกรมเมื่อบูตเครื่อง บน Raspberry pi

รันโปรแกรมเมื่อบูตเครื่อง บน Raspberry pi

.

ขั้นตอนสั้น ๆ เพียง   5  ขั้นตอน  เท่านั้น

.

  1. 1.เปิดโปรเเกรม Terminal
  2. 2.พิมคำสั่งเพื่อเข้าไปแก้ไขไฟล์ Auto Start
  3. 3.เพิ่มคำสั่งโปรแกรมที่ต้องการจะให้รันเมื่อทำการเปิดเครื่อง
  4. 4.บันทึกไฟล์ กด Ctrl + X แล้วกด Y
  5. 5. Reboot Raspberry Pi สังเกตเมื่อเปิดเครื่อง โปรเเกรมจะรันอัตโนมัติ

.

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที 

https://medium.com/@tart.kreangkrai/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%99-raspberry-pi-7c18c885d69?sk=09ae40f93095cf1cc343c6513bfb394c

.

ขอบคุณบทความดี ๆ จากคุณ  เกรียงไกร ศรีสุวรรณ์

บทความสั้น  เข้าใจง่าย   

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น