เปิด – ปิด ไฟ ด้วย LDR เซ็นเซอร์วัดเเสง

เปิด – ปิด ไฟ ด้วย LDR เซ็นเซอร์วัดเเสง

โมดูลเซ็นเซอร์แสง โดยใช้เซ็นเซอร์ แอลดีอาร์ ในการตรวจจับ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงจะทำให้ความต้านทานเปลี่ยนแปลง  

โมดูลนี้ให้สัญญาณออกมาเป็นแบบดิจิตอลและanalogสามารถปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ ว่าจะให้สว่างเท่าใดจึงจะส่งค่าเอาต์พุตออกมา ได้ตามต้องการ

 

อุปกรณ์

1.raspberry pi 3 , 3b+ , 4

2.อแดปเตอร์สำหรับ raspberry pi

3.Sd card 16 GB OS Raspbian

4.Case raspberry pi

5. LDR Photoresistor Sensor Module

6.Relay 3v   

7.หลอดไฟ  220 AC  

 

ต่อวงจรตามรูป (ควรมีความรู้ด้าน การต่อวงจรไฟฟ้าเล็กน้อย)

 

 

ขั้นตอนการเขียน โปรแกรม

เข้าโปรแกรม mu  เพื่อเขียนโปรแกรม  Programming > mu

หน้าตาโปรแกรม  mu

 

โค้ดสำหรับเขียนโปรแกรมสั่งงาน relay ด้วยเซ็นเซอร์วัดแสง

import RPi.GPIO as GPIO                  #เรียกใช้ไลเบอลี้ GPIO

import time                                          #เรียกใช้ฟังชั่น time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)               #กำหนดโหมด GPIO เป็นแบบ BCM

lightSensor = 4                                               #กำหนดตัวแปลสำหรับ เซ็นเซอร์วัดเเสง

dateLightSensor = 0                            #กำหนดตัวแปลสำหรับเก็บค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์

relay = 17                                             #กำหนดตัวแปลสำหรับ relay

 

GPIO.setup(lightSensor, GPIO.IN)        #กำหนด lightSensor ที่กำหนดให้เป็น Input

GPIO.setup(relay, GPIO.OUT)               #กำหนดตัวแปล relay ให้เป็น Output

GPIO.output(relay,GPIO.LOW)            #กำหนดให้ relay off

 

while True:                                           #ให้โปรเเกรมทำงานวนลูป

    dateLightSensor =  GPIO.input(lightSensor)      #อ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดแสงมาเก็บไว้ที่ตัวแปล dateLightSensor

    time.sleep(0.5)                                             #หน่วงเวลา 0.5 วินาที

    if dateLightSensor == 1:        #ตรวจสอบข้อมูลจากตัวแปล dateLightSensor เท่ากับ1 หรือไม่

        GPIO.output(relay,GPIO.HIGH)            #สั่งให้ relay ทำงาน

        print("relay on")                                     #แสดงข้อความว่า relay on

        time.sleep(2)                                                       #หน่วงเวลา 2 วินาที

    else:                                                            #ถ้าไม่จริง

        GPIO.output(relay,GPIO.LOW)             #สั่งให้ relay หยุดทำงาน

        print("relay off")                                    #แสดงข้อความว่า relay off

 

นำโค้ดโปรแกรมไปวาง

 

กด run โปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะให้ตั้งชื่อไฟล์เพื่อทำการบันทึก แล้วกด save 

 

 

โปรแกรมจะเริ่มทำงาน โดยจะกำหนดค่าตามที่เราได้เขียนโค้ดไว้ จากนั้นจะสั่งให้ relay หยุดทำงานก่อน จากนั้นจะตรวจสอบว่า มีแสงสว่างหรือไม่ถ้ามีแสงสว่าง relay จะไม่ทำงานแต่ถ้าหากไม่มีแสง relay จะทำงาน

 

 

โปรเจคเล็กๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานใหญ่ ๆ ได้  อุปกรณ์ราคาประหยัด  แต่ถ้าหากเรามองเห็นประโยชน์ของมัน ของเหล่านั้นสามารถสร้างสรรค์สุดยอดโปรเจคได้   “ Be a maker today ”

 -------------------------------------------------------------

หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำ โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลย 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้า

Tel    : 02-105-4733

Line  : @raspberrypi

Facebook  : @ShopRaspberryPi

www.raspberrypithailand.com

 

 

#raspberrypi #Shopraspberrypi #raspberrypithailand 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น