• 16 ตุลาคม 2018 at 15:37
  • 750
  • 0

ร้านค้าออนไลน์นี้  

ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered  กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


คลิกลิงค์ ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=4e6f350-36-5-d8236a561d245c653fccd875a6c954878559ed&markID=firstmark