ฝุ่นละออง PM 2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมเราถึง 25 เท่า ยิ่งฝุ่นมีขนาดเล็กเท่าไหร่ เมื่อเราหายใจเอาฝุ่นเข้าไป มันก็จะเข้าปอดเราลึกมากเท่านั้น (ฝุ่นยิ่งเล็ก ยิ่งเข้าลึก)

เมื่อฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในปอด ปอดก็จะป้องกันตัวเองด้วยการห่อหุ้มฝุ่นเพื่อกำจัดออก จึงทำให้เกิดเป็นกลุ่มผังพืดในปอด ถ้าสะสมเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ เช่น โรคปอดอักเสบ และอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

มลพิษทางอากาศเหล่านี้ ก็มาจากการจราจร ควันเสียรถยนต์ อุตสาหกรรม และการเผา ประกอบกับเกิดสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก

โดยปรากฏการณ์นี้ จะพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาว ถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับ PM 2.5 สูงขึ้นผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา

 

เลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ 

RaspberrypiThailand  ขอแนะนำสินค้าตามลิงค์ด้านล่างนี้

.

1.เครื่องวัดคุณภาพอากาศ (Air Monitor) ราคาขาย 19,900 บาท 

มีสต็อกพร้อมส่ง 5 ตัว   หากสต็อกหมดรอ 2-3 สัปดาห์

https://raspberrypithailand.com/th/products/410744-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%28air-monitor%29#

.

2.หน้ากากกรองฝุ่น PM2.5 (Air Mask)  ราคาขาย 3,900 บาท  ถอดเปลี่ยนแผ่นกรองเองได้เลย

ตอนนี้สต็อกหมด รอ 2-3 สัปดาห์   

https://raspberrypithailand.com/th/products/410749-%28pre-oder-%29-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-pm2.5-%28air-mask%29

.

3. 3M หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5   ราคาขาย 45 บาท    รอของ 3-5 วันทำการ

https://raspberrypithailand.com/th/products/410769-3m-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87-pm2.5 

 

1. หน้ากากแบบผ้า : ไม่มีคุณสมบัติกรองฝุ่นได้เลย ใส่ไปหายใจฝุ่นก็เข้าไปอยู่ดี
2.หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป : กรองฝุ่นขนาด PM 3 ได้ แต่กรองฝุ่น PM 2.5 ที่เล็กกว่าไม่ได้
3.หน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน : หน้ากากแบบนี้ใช้ได้ดีในบริเวณที่มีควันรถยนต์ เช่น กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาด PM 3 ได้ แต่กรองฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ เช่นกัน

 

การใส่หน้ากากอนามัยไม่ควรใช้นานเกินไป หากมีสภาพที่สกปรกหรือหายใจแล้วเริ่มได้กลิ่นภายนอก

แสดงว่าอาจจะเสื่อมสภาพแล้วควรเปลี่ยนโดยเร็ว 

 

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ  จาก  : bugaboo.tv