มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะ

ตึกเอ็นซิส 634/3  (ตึกติดกับบริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด) 

 

ขอเชิญชวนจิตอาสาที่มีสุขภาพดี ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-11.30 เเละ 13.00-15.00 น