**โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด  ตามรายละเอียดด้านล่าง แล้วแจ้งยอดโอนเงินกลับมาทาง โทรศัพท์

หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาให้กับทางเซลล์  ที่ท่านสั่งซื้อไว้ครับ

ชื่อบัญชี : บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จํากัด

 

    ลำดับที่   

                ชื่อธนาคาร                 

           สาขา            

     ประเภทบัญชี          

        เลขที่บัญชี              

1

ธนาคารกรุงเทพ

หัวหมาก

กระแสรายวัน

180-3-09127-9 

2

ธนาคารไทยพาณิชย์

สี่แยกศรีวรา 

กระแสรายวัน

140-3-01957-3

3

ธนาคารกสิกรไทย

เทียมร่วมมิตร

กระแสรายวัน

733-1-02202-5 

4

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หัวหมาก 

กระแสรายวัน

143-0-02479-7