เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190100001 ส้มเปรี้ยวเทส 12/01/2019 RB125411110TH
INV20190100003 ชลธิชา โบดาร์ต 11/01/2019 EW223477108TH
INV20190100002 นานทรงภพ เปรียบสม - 1234567890
INV20190100004 จัดซื้อ - จัดส่งโดยพนักงานขนส่ง
INV20190100005 นรุต วัฒนาพันธุ์ - จัดส่งโดยพนักงานขนส่ง