เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190100001 ส้มเปรี้ยวเทส 12/01/2019
INV20190100003 ชลธิชา โบดาร์ต 11/01/2019
INV20190200006 ทวีชัย อวยพรกชกร -
INV20190200007 ณัฐชยา สมสงวนสิทธิ์ -
INV20190200012 จีรพันธ์ กาญจนวีระ -
INV20190400006 วรสิทธิ์ เอื้อวัฒนากรณ์ -
INV20190200005 จักรี แย้มชัยยะ -
INV20190200013 อรชุน ทองอ้น -
INV20190400002 -
INV20190400003 นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว -
INV20190200014 กตัญญู -
INV20190200015 อำนาจ โพธิภักดิ์ -
INV20190400007 ปาณิศา ไกรวัฒนพงศ์ -
INV20190200016 ไพศาล ทรักษา -
INV20190300001 ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล -
INV20190300002 พงศ์ชัย แซ่ลี้ -
INV20190400004 นพพงศ์ นามวงษา -
INV20190200019 ธีระพล สมาธิ -
INV20190200020 กฤตเมธ พัทมินทร์ -
INV20190200021 จัดซื้อ -